Prečo reťazce nezastavili Danka - skutočná pravda

Autor: Martin Ondráš | 20.12.2018 o 9:30 | Karma článku: 10,01 | Prečítané:  33725x

Dnes Vám skúsim vysvetliť, prečo si strana s 8% voličskej základne môže robiť čo chce. Tiež sa pokúsim vysvetliť, prečo reťazce nedokázali SNS zastaviť.

V čase, keď som ešte aktívne pôsobil v najväčšom reťazci na Slovensku, pravidelne som sa zúčastňoval porád na úrovni V4 a UK. Keď som prebral zodpovednosť za V4 regulatory (potravinové právo a potravinová legislatíva v rámci V4) zameral som sa na pochopenie, ako funguje tvorba legislatívy v jednotlivých krajinách. Som skutočne lokálpatriot, ale musím uznať, že najviac ma nadchol britský model. V Spojenom kráľovstve existuje takzvané BRC, čo je British Retail Consorcium. Toto "združenie" zastupuje všetkých obchodníkov na trhu s potravinami, ktorí pôsobia v UK. Mal som možnosť niekoľko krát sa zúčastniť na rokovaní BRC so zástupcami britskej vlády. Stabilným členom BRC je aj zástupca FSA (Food Safety Agency), niečo veľmi podobné našej ŠVPS (štátna veterinárna a potravinová správa).

Kultúra a spôsob jednania sa absolútne nedajú porovnávať. Jednania BRC sú skutočne na gentlemanskej úrovni, panuje tam odbornosť, slušnosť a hlavnou úlohou je nájsť riešenie na všetky body programu. Bez politikárčenia, bez dokazovania si kto tu je pánom. Jediné, čo som mohol negatívne komentovať, bolo občerstvenie, ale to je pre UK absolútne príznačné. Malé sendviče a chipsy, ktoré ja moc nemusím, nie sú strava na celodenné rokovania :-)

Londýn má 8 mil obyvateľov a je to jedno mesto. Slovensko má 5,4 mil obyvateľov a sme krajina. UK má 66 mil obyvateľov a predpokladám, že silu ekonomiky a vlády nie je nutné porovnávať. Aj napriek týmto rozdielom, vláda UK pristupuje ku všetkým, ktorí sa podieľajú na tvorbe HPD, s úctou. Vláda netají svoje ciele a napĺňa ich dohodami, nie tlakom. Ak niečo vláda chystá, draft ide najskôr na BRC a po rozsiahlej diskusii vznikne množstvo pripomienok. Zaujímavé bolo aj to, že obchodníci skutočne k problematike pristupujú vecne a bez emócií. Dokonca som bol absolútne prekvapený, prečo nemajú obchodníci rozdielne názory. Jednoducho preto, lebo na stretnutia BRC sa dôkladne pripravujú a komunikujú spolu pred stretnutím, nie na ňom.

Ak si porovnáte "kauzu" mimoriadneho odvodu, pochopíte aký diametrálny rozdiel panuje na Slovensku a prečo máme najväčšiu byrokraciu a reguláciu v rámci EÚ.

Okrem toho, že reťazce zamestnávajú viac ľudí ako ktorýkoľvek zamestnávateľ na Slovensku, investovali sem viac ako všetky automobilky dohromady. Okrem toho, že sa podieľajú na tvorbe HDP, sú platcami priamych a nepriamych daní, zabezpečili prechod slovenského potravinárstva z doby socializmu do modernej retailovej doby. Nehodlám dnes nadnárodné, čí národné reťazce obhajovať, alebo zastávať. Konštatujem, že sú obyčajní podnikatelia v sektore potravinárstva, ktorí za vlastné  (materské) peniaze vybudovali svoje impériá. Keby to všetko aj nestačilo, ešte je tu ľudská slušnosť a odbornosť, ktorá by mala byť nedeliteľnou súčasťou vládnej moci. Nie je predsa problém navrhnúť odvod pre zahraničné reťazce. Je to istý spôsob vládnutia a účet si zaň ponesie ten, čo to navrhol.

  • BRC MODEL

Vláda pripraví návrh mimoriadneho odvodu. O svojom úmysle informuje všetky dotknuté organizácie. Text návrhu zákona dostane BRC, ministerstvo zodpovedné za obchod, ministerstvo financií a FSA. Určí sa čas potrebný na analýzu (väčšinou 2-4 týždne) a vláda požiada o bod programu rokovania BRC v tejto konkrétnej veci.

BRC zvolá členov (1-2 týždne) a spoločne si zdieľajú analýzy dopadov a aké sú navrhované riešenia. Ak sa na finálnom znení bodov nedohodnú, stretnutie sa opakuje dovtedy, až nájdu zhodu. Ak nájdu zhodu, pošlú text pripomienok vláde, nech ich dokáže preštudovať a pripraviť si protiargumenty.

BRC meeting. Všetci sú pripravení. Obchodníci majú v ruke návrh zákona aj dôvodovú správu, vláda má v ruke zoznam pripomienok aj s kompletnou argumentáciou. Na stretnutí sa v pokojnej atmosfére  vysvetľuje bod po bode. Právne a odborné argumenty vyhrávajú. Bez emócií, bez médií. Ak by niekto na tomto stretnutí vzniesol námietku protiústavnosti, musel by byť pripravený to aj dokázať a podložiť právnou analýzou. Ak to dokáže, nikto sa tým bodom viac nebude zaoberať. Ak by niekto predložil námietku rozporu s právom EÚ, po preukázaní sa nikto s tým bodom viac zaoberať nebude. Vláda viac vysvetľuje dôvody prečo reguláciu robí a ako bude zabezpečená jej exekutíva a kontrola. Ku kontrole sa vyjadruje šéf FSA a na rozdiel od Slovenska, platí precedens a rozhodnutia kontrolného orgánu musia byť v rovnakých veciach rovnaké. Keď sa prejdú všetky pripomienky, vznikne priestor na zapracovanie pripomienok. Do 2-3 týždňov vláda predloží členom BRC upravený návrh zákona a postup sa opakuje kým vznikajú zásadné zmeny. Nasleduje oficiálne zverejnenie a čuduj sa svete. Bez emócií, bez odkazov v mediách. Oficiálne pripomienkové konanie je viac pre verejnosť a neziskové organizácie a združenia, ako pre odbornú obec. A toto je (podľa môjho názoru) najsprávnejší a najviac funkčný model odbornej prípravy legislatívy.

  • Aj Slovensko má svoje BRC

Na počiatku bol Zväz obchodu a Cestovného ruchu SR (ZOaCR) , ktorý zlučoval všetkých obchodníkov na Slovensku. Nakoľko bol ale častejšie a častejšie vnímaný ako ťažkopádna organizácia, postupne začali vnútorné rozbroje až mocenský boj. Po neúspešnom vyjednávaní s vládou o pokutách vo výške 1 mil Eur, sa ZOaCR otriasal v základoch a najsilnejší členovia toto zoskupenie opustili. Bol som osobne členom rôznych sekcií na ZOaCR od právnej až po sekciu bezpečnosti potravín. Bol som osobne pri myšlienke vzniku Slovenskej Aliancie Moderného Obchodu (SAMO) a tiež som sa aktívne zúčastnil jej vzniku. Neskôr som úzko spolupracoval s jej predsedníčkou a viedol som sekciu bezpečnosti potravín. Problém malého Slovenska je skutočne obrovský. Je potrebné si uvedomiť, že obchodníci sú apriori konkurenti jeden druhému a nikdy, opakujem nikdy sa nedokážu dohodnúť tak, aby niekto úplne presadil alebo veľmi ustúpil zo svojich názorov. Ďalší problém je odborný rozdiel. Ak totiž analýzu  robí ekonóm, bude čierno biela. Vyjadrenie risku v číslach. Ak analýzu robí niekto, kto zodpovedá za potravinové právo, robí ju z tohto pohľadu. Preto dnes počujete viac termíny typu v rozpore s ústavou, v rozpore s právom EÚ, diskriminačný. Ak však analýzu robí komunikačné oddelenie, bude podstatne opatrnejšie a viac bude hodnotiť možné dopady na členov a možný mediálny dopad. A tu je zásadná skutočnosť problému. Nie len že sa členovia nezhodnú na stratégii, oni sa ťažko zhodnú aj na tom, či je dôležitejší dopad ekonomický, či právny alebo je tam vysoké reputačné riziko.

  • Model a la Slovakia

Predseda SNS v diskusnej relácii v 06/2018 otvorene vyhlási vojnu obchodníkom. Skupina poslancov, čo nemá nič spoločné s problematikou potravinárstva, predloží zákon. Druhý najvyšší ústavný činiteľ SR obíde ako nariadenie vlády, tak stratégiu pre lepšiu legislatívu. Zákon pretlačí v skrátenom režime. diskusiu nepovolí, maximálne s SPPK (Slovenská polnohospodárska a potravinárska komora) ktorá zhodou okolností čerpá dotácie na svoje fungovanie priamo z ministerstva Matečnej. Vláda k rokovaciemu stolu nikoho neprizve, zákon schváli v NR SR. Prezident ten zákon odmietne podpísať s výhradami rozporu s Ústavou SR, právom EÚ. To nevadí, SNS zvolá mimoriadnu schôdzu a veto  prezidenta prelomí opätovným hlasovaním.

Počas celého cirkusu okolo tohto zákona sme boli svedkami rôznych mediálnych odkazov. Iba na Slovensku si beztrestne dovolí predseda NR SR obviniť reťazce (partnerov na diskusiu) z neprimeraného zisku (bez akejkoľvek relevantnej analýzy) na základe 6 fotiek a zlého matematického prepočtu %. Následne padne obvinenie z vyvážania zisku. Nestačí, pokračuje sa a vyčíta sa suma použitá na reklamu. Nestačí, pokračuje sa a dokonca sa ide do krajnosti. Emotívne vystúpenia na ktorých sa snaží, s výkonom hodným OSCARA, prejaviť svoje národné rozhorčenie. Nasleduje verejný príslub, že ich vláda, resp. ON, naučí ako sa na Slovensku chovať.

  • A čo na to reťazce ? 

ZOaCR verejne pohrozí prepúštaním a zatváraním malých prevádzok na vidieku. SAMO používa právne argumenty a napáda textáciu zákona z pohľadu práva. SPPK sa pridá na stranu SNS. Nasleduje plejáda analytikov, ekonómov a právnikov. Všetci svorne tvrdia to isté. Návrh zákona je ekonomický nezmysel, právne neobhájiteľný a v priestore EÚ neprípustný. To ale vláda vie. Netreba jej to opakovať. Na Slovensku slušnosť ani odbornosť už dávno nie je v móde. Mali v podstate 2 možnosti. Prvá možnosť. Potichu sa pripraviť na rozsiahly súdny spor, kde je vysoká šanca že vyhráte. Problém je ale čas, nebude to menej ako rok. Risk je teda rok povinnosť platiť 2,5% a potom sa ďalšie roky naťahovať zo štátom na ich vrátení. To už sa ale spotrebiteľ nikdy nedozvie.

Druhá možnosť bola prijať hodenú rukavicu a postaviť sa mediálne zoči voči agresorovi. Aj najmladší generál, nie to kapitán, vie, že na tanky platia zbrane vyvinuté proti nim. To isté platí na lietadlá a aj pechotu. Ak poľný maršál oficiálne vyhlási vojnu, mala nasledovať odpoveď. Stačila séria dobre zvládnutých diskusií zoči voči autorom zákona alebo priamo oproti veliteľovi. A obrana mohla byť postavená na jednom bode. Trvať na preukázaní odkiaľ berie tento poľný maršál údaje ktoré stále prezentuje. Výsledok je jasný. Alebo trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, alebo priznanie, že údaje sú vymyslené

K rozhodovaniu reťazcov je potrebné ešte pripočítať hrozbu potravinovej kontroly. Pokuta od 1 do 5 mil Eur asi skutočne nie je žiadna sranda. A pod koho patrí kontrolný orgán ? Správne ... Pod Matečnú, čiže pod Danka. 

Presne preto reťazce zvolili možnosť 1 a nie 2. Zaujímavé je, že hrozba zatvárania obchodov zabezpečila, že tento "národný reťazec" bude viac menej vylúčený z platenia, respektíve SNS hľadá spôsob spätnej kompenzácie.

  • Ak predseda SNS hovorí o Eldoráde, má pravdu. To, ako sa pripravujú zákony z dielne SNS, je skutočne Eldorádo. Hrdo určite, odborne ani z ďaleka a o slušnosti sa pri tomto zoskupení skutočne nedá ani len rozprávať.

Záujem štátu sa nastavuje legislatívou, to je neodškriepiteľné. Ale toľko škody, ktorú napáchala táto koalícia ? Dovolím si poznamenať, že ani Slota s Mečiarom dokopy nedokázali tak škodiť ekonomike a budúcnosti Slovenska ako to dokázala strana, ktorá má len 8% , nevyhrala voľby, nezostavovala vládu, bola najmenšia v koalícii. A presne táto strana dnes vydiera kolegov, uráža piliere ekonomiky a rezorty ktoré priamo riadi čelia jednému škandálu za druhým. 

Je jediná možnosť, voľby 2020. Slovensko má 2 možnosti. Buď príde zásadná zmena, alebo to skutočne nemá zmysel. Stále verím, že vyhrá zdravý rozum a zmena po voľbách zmetie všetko choré a prehnité. Ako prvé by som navrhoval prijať zákon o trestno právnej zodpovednosti ústavných činiteľov a absolútneho zrušenia imunity. Ak totiž jeden z najvyšších ústavných činiteľov tvrdí, že tu niekto vykráda ekonomiku Slovenska, nech to preukáže. Ak to nedokáže preukázať, nech vychladne v chládku tak na 1 - 2 roky nepodmienečne. Na druhej strane byť ministrom je služba, ale nie sebe a strane, ale štátu a jeho obyvateľom. Ak manažér firmy robí zlé rozhodnutia, firma ho prepustí a žaluje. Nech to isté robí štát s vlastnými ministrami. Zrazu by sa zmenšil počet kandidátov na ministra.......ale možno by sa podstatne zmenila kultúra.

Čiže 2020 ?

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.


Už ste čítali?