Bezpečnosť potravín - skutočná pravda

Autor: Martin Ondráš | 10.1.2019 o 9:30 | Karma článku: 9,82 | Prečítané:  3992x

Spotrebiteľ, teda občan SR musí mať dôveru a istotu, že potraviny ktoré kupuje sú bezpečné. Má ju skutočne ?

Bezpečnosť potravín je ostatných 10 rokov absolútne deformovaná politickou mocou a úmyselne nesprávne interpretovaná na dosiahnutie želateľného cieľa. Strašiť širokú verejnosť a zároveň zakrývať  rozsiahlu štátnu šikanu.

Na Slovensku musí spotrebiteľovi garantovať bezpečnosť a nezávadnosť potravín štát. U nás je to Matečnej (SNS) ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV). Podlieha pod jej velenie ako Štátna Veterinárna a Potravinová Správa (ŠVPS), tak 41 jej podriadených organizácií. Celkovo na tomto úseku pracuje viac ako 1 200 ľudí. Ak nie ste prevádzkovateľ potravinárskeho podniku (PPP) asi ani neviete o kom je reč. 

Môj pohľad na bezpečnosť potravín znamená zabezpečenie širokého portfólia aktivít a činností, ktoré musia pokrývať 4 zásadné oblasti :

 1. Hygiena potravín: potravinárske podniky od fariem po reštaurácie vrátane podnikov, musia dodržiavať potravinové právo
 2. Zdravie zvierat: hygienické kontroly a sanitárne opatrenia týkajúce sa spoločenských, hospodárskych a voľne žijúcich zvierat slúžia na monitorovanie a manažment chorôb a sledovanie pohybu všetkých hospodárskych zvierat.
 3. Zdravie rastlín: odhaľovaním a ničenie choroboplodných zárodkov škodcov v skorom štádiu sa zabraňuje ich šíreniu a zabezpečuje sa zdravé osivo.
 4. Kontaminanty a rezíduá: monitorovaním sa zabraňuje kontaminácii potravín a krmív. Na domáce a dovážané potraviny a krmivá sa uplatňujú maximálne prípustné limity.

Všetky čísla , ktoré tu uvádzam si môžete overiť priamo v dokumente  ŠVPS a nájdete ho tu https://www.svps.sk/dokumenty/zakladne_info/VS_2017.pdf

Nemám v pláne zaťažovať čitateľa komentárom tohto rozsiahleho dokumentu, zameriam sa na najdôležitejšie zistenia.

Oblasti Zdravie zvierat, Zdravie rastlín a Kontaminanty sú v našich podmienkach bez závažnejších nedostatkov. Potvrdzujú to nulové výskyty závažných chorôb u zvierat už niekoľko rokov. Na základe nariadenia EÚ sa ročne vykonáva monitoring a odber vzoriek. Vyhovujúce vzorky predstavujú viac ako 97 % z celkového počtu odobratých vzoriek. Dôvod ? Každoročné znižovanie chovov, znižovanie počtu stád, pokles produkcie. Toto je hlavný dôvod, prečo v týchto oblastiach nemáme problém.

 • Tvrdiť však, že naše zvieratá sú "zdravšie" , lebo pri kontrole našich chovov nebola zistená prítomnosť antibiotík, to už je silná káva. Toto je presný príklad toho, ako sa vyberajú z kontextu odborné informácie a ako sa cielene prekrúcajú. 

Ročný výsledok národnej kontroly v oblasti chovov (napríklad hovädzí dobytok - HD). Bolo vykonaných 979 kontrol chovov (celkový počet chovov 14 035) . Zaujímavá je skutočnosť, že tých 979 kontrol zabezpečilo fyzickú kontrolu 1 915 ks HD (celkový počet HD bol 477 302) , pričom v 58 prípadoch boli uložené pokuty. Takže ak platí základná matematika, celoročná kontrola zabezpečila kontrolu 6,9% z celkového počtu chovov a 0,4 % z celkového počtu HD. Podiel kontrol s nedostatkom, čiže porušenosť zákona predstavuje 5,92 % . 

Ročný dovoz na naše územie predstavoval 6 389 zásielok v rámci EÚ a 1 641 zásielok z krajín mimo EÚ. Celkovo bolo vykonaných 2 345 kontrol, čo už predstavuje 29,2% A teraz pozor. Celkový počet zamietnutých/vrátených zásielok za rok = 7 a jeden prípad vrátenia spoločenského zvieraťa. Takže chybovosť zásielok predstavuje 0,08% . Tu si ešte dovolím zacitovať kde je zakotvená zákonná zodpovednosť. 

"Ak zásielka uspokojujúco prešla týmito kontrolami je vystavený spoločný veterinárny vstupný dokument (CVED) ktorý povoľuje výrobky uvoľniť do voľného obehu. Na tejto úrovni je blízka spolupráca medzi veterinárnymi a colnými autoritami, ktoré neumožnia uvoľnenie zvierat a produktov živočíšneho pôvodu pokiaľ CVED nie je vystavené a podpísané veterinárnym inšpektorom"

Z tohto pohľadu porovnávanie chybovosti dovozu (0,08%) a nedostatkov zistených v domácej produkcii (5,92%) vychádza podstatne lepšie pre dovoz. To sú fakty. Tu je ale potrebná jedna zásadná poznámka. Ešte horšie by to porovnanie vyšlo vtedy, keby som pripočítal chybovosť zistenú pri kontrole chovov všetkých druhov hospodárskych zvierat (celková chybovosť 8,11%). 

 • Ja tvrdím, že pokiaľ produkt podlieha veterinárnej kontrole a túto kontrolu absolvuje bez zistených nedostatkov, je produkt bezpečný a v súlade s potravinovým právom ako SR , tak EÚ. Bez ohľadu na to, či pochádza z domácej produkcie, alebo je z dovozu.
 • Tiež tvrdím, že potencionálne nebezpečenstvo je zásadne produkt, ktorý kontrolou neprešiel a na trh sa dostal. Ak štátny dozor skontroluje 6,9% z celkového počtu chovov, znamená to, že 93,1% chovov nebolo skontrolovaných. Ak sa reálne skontroluje 29,2% zásielok, znamená to, že 70,8% sa neskontroluje. Práve týchto 93,1% domácich chovov a 70,8% zásielok smerom do SR predstavujú ROVNAKÉ potencionálne riziko, bez ohľadu na to, či sú domáce alebo zahraničné.

Na tvrdenia ministerky Matečnej (SNS), že naša produkcia je zdravšia (lebo napr neobsahuje stopy antibiotík) a bezpečnejšia (lebo je pod stálym dozorom veterinárov) je potrebný skutočne silný žalúdok a dostatočná dávka odvahy, alebo .......

 • Šikana štátu

Začal ju minister Jahňátek. Za jeho pôsobenia záujmové skupiny presadili zásadné zmeny do vzťahov medzi potravinárskymi subjektami. Pán profesor Jahňátek, ako jediný minister, geniálne previedol najvyššiu možnú pokutu z pôvodných 5 mil SK na 5 mil . To by ani nebol problém, lebo takáto pokuta nikdy uložená nebude. Znamená to však, že asi 30 násobne stúplo ohrozenie života a zdravia spotrebiteľa, nakoľko hrozba pokuty je jeden zo spôsobov ako trestať porušenia zákona. Následne zabudol na 4 zásadné oblasti, ktoré tvoria súbor opatrení bezpečnosti potravín a zamieril svoju pozornosť výlučne na maloobchod. V tomto úspešne pokračuje ministerka Matečná, ale podstatne s väčšou hrdosťou, odbornosťou a slušnosťou. To, čo začal pán profesor v kontúrach, dotiahla pani ministerka do dokonalej šikany a geniality. 

Krmivo je zásadná zložka pre zabezpečenie zdravia zvierat. Toto asi nebude spochybňovať nikto. Celkovo inšpektori vykonali 3 793 kontrol krmív, chybovosť na úrovni 1% a uložené pokuty celkom vo výške 1 570

Kontroly vedľajších živočíšnych produktov boli vykonané v počte 9 769 , porušenosť zákona na úrovni 1% a celkovo uložené pokuty vo výške 12 261

Kontrola veterinárnych liečiv predstavovala 5 345 kontrol a boli celkovo udelené 4 pokuty vo výške 2 982

A teraz perlička pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov. Počas jedného roku bolo vykonaných 51 755 úradných kontrol potravín, pričom z celkového počtu PPP (44 820) prebehla kontrola u 9 263 prevádzkovateľov, čo predstavuje 20,6% skontrolovaných subjektov. Z celkového počtu kontrol bolo 4 455 kontrol s nedostatkom, čo predstavuje 8,6%

Maloobchodu (za rok) bola uložená celková pokuta 14 308 030 a ostatným osobám pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestňovaní na trh v bola uložená celková pokuta v hodnote 58 319 €.

Rekapitulácia chybovosti :

 1. V maloobchode 8,6%
 2. V chovoch zvierat 8,1%
 3. Nezhody pri auditoch prevádzkovateľov potravinárskych podnikov rastlinného pôvodu 18%,
 4. Nezhody v produkčných chovoch mlieka 16,97%
 5. ....

Je už na vážne zamyslenie, že celému sektoru prvovýroby, spracovateľom a distribútorom je uložená sumárna pokuta za rok 58 319  a obchodníkom 14 308 030 . Porušenosť rovnaká, alebo nižšia. Členenie chybovosti, rovnaké alebo veľmi podobné. Naprieč celým spektrom.

 • Nesprávne interpretovať výsledky kontrol akýmkoľvek politikom, je vec vedomia a svedomia politika (ak tieto veci ešte má) . Zneužívať orgán štátnej kontroly patrí do sekcie Trestného práva. Možno, keby veterinári nemuseli behať do Rakúska nakupovať vzorky, alebo by namiesto šikany PPP zamerali svoju aktivitu na dovozy, mohla by Matečná tvrdiť, že robí aspoň niečo pre bezpečnosť potravín. Nerobí absolútne nič, okrem aktivít, ktoré zamestnávajú bežného spotrebiteľa cez média.

A dôvody ?

Sú 3:

 • Musí prekryť rozsiahlu korupciu a odviesť pozornosť iným smerom
 • Musí zakryť rozsiahlu šikanu proti nepriateľovi štátu, ktorého si SNS našla.
 • Musí sa pokúsiť zdôvodniť tak hlúpe zákony, ako pripravuje

Skutočná pravda je taká, že bezpečnosť potravín na území Slovenska je realizovaná výlučne prostredníctvom manažérov kvality a ich tímov v celom reťazci od prvovýroby, cez výkup , cez spracovateľov a výrobcov až po distribútorov a obchodníkov. Spoločne a nerozdielne. Tragédia tohto štátu je, že orgán, ktorý im má byť vzor a gestor odbornosti, ich šikanuje na príkaz ministra. Štátna šikana ich oberá o čas na ich prácu. Táto šikana totiž znamená, že sa musia venovať nezmyselným kontrolám, odvolaniam, opätovným kontrolám, neskôr musia pripraviť podklady pre súdne spory. Orgán dozoru má predstavovať odborného a nestranného garanta, partnera na diskusiu a hľadanie riešenia. No nie u nás. U nás znamená politický nástroj moci. A to je skutočne zvrátené. Bavíme sa tu o zdraví spotrebiteľa, ak na to SNS zabudla.....ja nie.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Keď sa Sulík s Kollárom hádajú, kto má viac zdravého rozumu

Dovolávanie sa zdravého rozumu je ukážkový populizmus.


Už ste čítali?