Slovenská potravina - 3 zásadné klamstvá

Autor: Martin Ondráš | 21.3.2019 o 1:00 | Karma článku: 10,04 | Prečítané:  5748x

Skúsim dnes pár faktov o bezpečnosti Slovenských potravín. Prešiel turbulentný rok a máme dostatok ponaučení, ktoré by nám mohli osvetliť realitu a skutočnosť.

  • Slovenská potravina je bezpečnejšia ako tá dovozová - klamstvo č.1

Od nášho vstupu do EÚ je naša povinnosť, ako členského štátu, zosúladiť našu národnú legislatívu s legislatívou EÚ. Čo to v preklade znamená ? Znamená to iba toľko, že základ potravinového práva, ktoré definuje základné povinnosti pri výrobe potravín, je jednotný, pre všetky členské štáty. Do toho vstupuje možnosť jednotlivých štátov "pritvrdiť" určitú legislatívu, ak je na to relevantný dôvod. Myšlienka "jednotného" potravinového práva je vo svojej podstate správna. Hlavne ak sa aplikuje v otvorenom trhu EÚ. Rozdiel nášho národného potravinového práva a všeobecného práva EÚ, v oblasti výroby a bezpečnosti potravín, je minimálny. Presne toto je hlavný dôvod, prečo je celé tvrdenie o lepšej bezpečnosti Slovenskej potraviny úplne mimo reality. Bezpečnosť sa určuje súborom zákonov, ktoré definujú a popisujú úkony pre výrobu bezpečnej potraviny. Ak je základná norma všade rovnaká a národné rozdiely sú minimálne, to isté analogicky musí platiť aj o finálnej bezpečnosti. Presne na tomto princípe je založený akýkoľvek trh v priestore EÚ. Preto je úplne v poriadku, že sa napríklad automobily vyrábajú na Slovensku a kľudne sa predávajú v inom členskom štáte, lebo legislatíva, ktorá určuje pravidlá pre výrobu a bezpečnosť automobilov a aplikuje a kontroluje sa napr. u nás, platí v zásade pre všetky štáty rovnako. Preto si dovolím tvrdiť, že potravina vyrobená v jednom členskom štáte EÚ, ktorá bola vyrobená v súlade s potravinovým právom EÚ a v súlade s požiadavkami na bezpečnosť potravín, je rovnako bezpečná, ako identická potravina vyrobená v inom členskom štáte, pri dodržaní platných právnych predpisov.

  • Slovenské mäso je bezpečnejšie, je pod neustálym dozorom - klamstvo č.2

Posledná kauza Poľského mäsa jasne preukázala, kde je skutočný problém.Problém nie je na strane zlej definície podmienok pre výrobu bezpečných potravín. Tak isto ako u nás, presne aj v Poľsku, sú definované tzv. body istoty, v celom procese výroby. Presne ako u nás, tak aj v Poľsku, dohliada nad zdravotným stavom zvierat, veterinárny lekár. Presne tento veterinár je bod istoty a validačný prvok. Validuje skutočnosť, že správna výrobná prax zabezpečila, že zviera bolo chované v podmienkach a v súlade so zákonom. Že bolo zdravé a vhodné na porazenie a následné spracovanie. Je úplne jedno, či je štátny, alebo súkromný. Nesie odbornú zodpovednosť za rozhodnutie, že je zviera v poriadku a jeho porazením nedôjde k žiadnemu riziku. Druhý validačný bod je jasne definovaný v procese porazenia a spracovania. Iný veterinárny lekár opäť odborne potvrdí, že zviera bolo možné poraziť a počas jeho základného spracovania, nedošlo k riziku. Skutočnosť, že je finálne spracované mäso v poriadku, potvrdí oválnou pečiatkou, priamo na určené miesto na surovom mäse. A identický proces je zavedený ako u nás, tak v Poľsku. Aj napriek tomu sa stalo to, čo sa stalo. Nedovolím si na tomto mieste priamo obviňovať Slovenských veterinárnych lekárov, ale ak si uvedomíme, že celá kauza v Poľsku je postavená na korupcii práve týchto garantov a prihliadneme na mieru korupcie u nás, nedá sa rovnaké pochybenie vylúčiť. Takže ak niekto tvrdí, že Slovenské mäso je bezpečnejšie, lebo je pod neustálym veterinárnym dozorom, klame. Je pod takým istým dozorom ako v inej krajine, v rámci EÚ, vrátane Poľska. Hádam nikto nechce tvrdiť, že naši veterinári sú kvalitnejší, lepší a nedajú sa ovplyvniť. Celá kauza je postavená na zlyhaní ľudského faktoru. O to bude riešenie zložitejšie, že zlyhalo tzv. najsilnejšie ohnivko v reťazi, garant bezpečnosti, bod istoty-veterinárny lekár. A namiesto zbytočných vyhlásení a ničím podložených tvrdení by sa mali kompetentní zamyslieť nad tým, ako účinne eliminovať pochybenie ľudského faktoru. O to musí byť riešenie účinnejšie, o čo viac je ohrozený bod istoty. Ak pochybí chovateľ, napraví to veterinár. Ak je pochybenie fatálne a má dopad na bezpečnosť, veterinár nepovolí porazenie. Čo sa ale stane ak pochybí veterinár ? A je úplne jedno, či bude zo Slovenska, Čiech alebo inej členskej krajiny EÚ.

  • Spotrebiteľ a vnútorný trh sú účinne chránené - klamstvo č.3

Za ostatných 5 rokov sme mali v priemere 4 veľké potravinové škandály ročne. 20 zásadných káuz. V týchto kauzách je čím ďalej, tým jasnejšie, že k falšovaniu potravín dochádza čoraz viac sofistikovanejším spôsobom. Môj odborný názor je ten, že potravinové právo sa musí vyvíjať minimálne tak isto rýchlo, ako sa vyvíja čierny trh a aktivity falšovateľov. Generálne na úrovni EÚ. No realita je taká, že sa odvolávame na smernice a nariadenia z roku 2002, 2004, 2008... Smutné, ale realita. Ak si však uvedomíme, kto sedí na "rade" ministrov, ktorí spolurozhodujú a určujú témy na riešenia, pochopíme, prečo legislatíva EÚ zaspala. Dobrý príklad je naša pani ministerka Matečná, ktorá 2 roky rieši kauzu "Dvojakej kvality". Kauzu absolútne nepodstatnú z pohľadu ochrany trhu a bezpečnosti potravín a absolútne mimo reality, z pohľadu ochrany života a zdravia spotrebiteľa. No a ku tejto dvojročnej aktivite si porovnajte jej riešenia skutočného problému Poľského mäsa. Vydala zákaz importu ? Nie. Prikázala mimoriadny stav ? Nie. Vydala síce nejaké opatrenie, ale ak si ho prečítate, pochopíte, že pojednáva iba o tom, že zásielku z PL treba nahlásiť 24 hodín vopred a pozor, veterinár rozhodne, či odoberie vzorku a dá ju skúmať, alebo nie. Žiadne 100% odoberanie vzoriek, žiadne podmienené obmedzenie spracovania PL mäsa. Absolútne neúčinné. Ak si položíte otázku, prečo sa venuje 2 roky niečomu nepodstatnému (z pohľadu reálneho rizika) a keď sa niečomu skutočne venovať má, tak na to nemá čas, pochopíte, že trh jednoducho nie je chránený. Ubehol viac ako mesiac a do dnešného dňa neboli zverejnené výsledky mimoriadnych kontrol mäsa. Prečo ? Do dnešného dňa, neexistuje záverečná správa z kontroly bitúnkov v PL. Vykonala ju komisia EÚ. Pani ministerka je náš hlas v rade ministrov. Aké je jej odporúčanie ? Kupujte Slovenské. Realita Slovenského je popísaná v bode 2.

  • Záverečné zhrnutie

Falšovanie potravín bolo vždy súčasťou trhu s potravinami. Kým v počiatku to boli "iba" zámeny typu kuracie mäso za morčacie a pod, kde nehrozilo žiadne zdravotné riziko, bol to iba závod kto z koho. Potom začali zásadné kauzy typu jed na potkany v sušenom mlieku, to už poukazuje na fatálne pochybenia v procesoch základných bezpečnostných činností v procese spracovania potravín. Nasledovala kauza "metanol" , kde sme už zaevidovali skutočné straty na životoch. Aj napriek tomu, že zomierali ľudia, našli sa podnikavci, ktorí pokračovali v obchádzaní zákona a snažili sa český alkohol previesť cisternami do iného členského štátu, nafľašovať tam a tváriť sa že nie je "český", čiže je bezpečný. O tom bolo samozrejme ticho, tichúčko. Posledná kauza hovorí, že zlyhal bod istoty. Čo v celej svojej nahote poukazuje, ako veľmi je bezpečnosť potravín na vode a tenkom ľade. To samo o sebe by neznamenalo koniec sveta, ale ak si pripočítate, že nikto nedokázal eliminovať riziko na našom vnútornom trhu, nikto nedokázal účinne ochrániť spotrebiteľa, pripomína to už skutočne koniec sveta. Ak by to Poľské mäso bolo napríklad otrávené ? Počkali by sme kým nám niekto zomrie ? Potom budeme konať ? To už je z pohľadu bezpečnosti úplne neskoro. Ak si ale pozriete výslednú rovnicu, začal by som skutočne veľmi pozorne študovať, čo konzumujem. 

Výrobca pochybí - pochybenie odstráni bod istoty - ak pochybí bod istoty, existuje ručná brzda na úrovni štátu -= spotrebiteľ je chránený

Ak však 

Výrobca pochybí - pochybenie odstráni bod istoty - ak pochybí bod istoty, existuje ručná brzda na úrovni štátu - ak je však ručná brzda neúčinná a na trh sa dostane nebezpečná potravina ....... ?

Jediné riešenie je vrátiť sa spať od politikárčenia k základom odbornosti. Nadefinovať opäť ciele účinnej ochrany života a zdravia spotrebiteľa a bez výnimiek ich dosahovať, musia mať opäť najvyššiu prioritu. Život a zdravie má u mňa podstatne väčšiu dôležitosť ako prípadné konanie zo strany EÚ voči nášmu štátu, ak by prijal tvrdšie opatrenia aké vyžadovalo reálne riziko. Prestať politicky zasahovať do zásadných zákonov, ktoré definujú správnu výrobnú prax a bezpečnú výrobu potravín. Prestať politicky zasahovať do výkonu štátneho dozoru a kontroly potravín. Toto je ale už na úrovni sci-fi. Preto mi tie veľkoúste vyhlásenia o najlepšej, najkvalitnejšej a najbezpečnejšej Slovenskej potravine príde mimoriadne smiešne a len dokazuje absolútnu neznalosť politických nominantov, ako potravinársky svet skutočne funguje. Aj preto si dovolím tvrdiť, že už nastal čas na výmenu. Som presvedčený, že iba návrat k odbornosti, zdravému rozumu a skutočným hodnotám v oblasti tvorby legislatívy a jej skutočným cieľom budú záruka spokojnejšieho života občanov ako nášho Slovenska, tak celej EÚ. V oblasti potravín je to o to zložitejšie, že je nutné začať odznovu. Opäť nastaviť dobré podmienky pre výrobu potravín, nastaviť jej správne legislatívnu podporu a rámec bezpečnosti, následne pokračovať cez ich bezpečné umiestnenie a predaj až po nadefinovanie a nastavenie účinných obranných mechanizmov. Ak sa toto nestane, stanú sa podstatne horšie a hlavne nevratné javy. A v rukách to máme všetci. Buď uveríme opäť chyméram o svetlej budúcnosti a lepších zajtrajškoch, alebo si zvolíme niekoho, kto to dokáže odborne obsiahnuť a aj realizovať. Lebo realizácia bude bolieť a určite nebude patriť k aktivitám, čo zbierajú % preferencií.....

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Hrozí vojna medzi USA a Iránom?

Ropné zariadenie v Saudskej Arábii zbombardovali drony.


Už ste čítali?