Matečná oslavuje, má novú smernicu. Asi ju však nečítala.

Autor: Martin Ondráš | 24.4.2019 o 9:30 | Karma článku: 3,74 | Prečítané:  1483x

„Je to obrovský úspech našej iniciatívy, vďaka schváleniu Smernice budú nekalé obchodné praktiky pod drobnohľadom na celoeurópskej úrovni."uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Pani ministerka oslavuje. Má vraj dôvod. Pani ministerka, na svojej nepreukázanej teórii dvojakej kvality, postavila celý legislatívny proces jej ministerstva. Ostatné 2 roky nerobí nič iné. Len "chráni" niekoho pred niekým iným. Medzi tým sa jej nepodarilo splniť nič iné. Ani z programového vyhlásenia vlády a dokonca ani z koncepcie rozvoja poľnohospodárstva do roku 2020.

Dnes sa nebudem zaoberať aktivitami ministerky Matečnej, ktorých väčšinu už EK pozastavila a ostatné to ešte len čaká, dnes Vám vysvetlím, ako veľmi sa pani ministerka mýli. A aj tú oslavu by som odložil, treba si skutočne poriadne prečítať text smernice, pretože v priamom prenose prináša kritiku aktivít legislatívneho procesu SR.

Smernica EK (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0173&from=SK) bola zvolená preto, pretože predstavuje právne nezáväzný nástroj. Schválenie smernice,  ako príslušného nástroja pri opatreniach týkajúcich sa "neprimeraných praktík", takisto zachováva zásadu subsidiarity. Smernica totiž umožňuje členským štátom integrovať minimálnu ochranu do ich vnútroštátnych právnych poriadkov spôsobom, ktorý je zlučiteľný s ich voľbou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení.

Čo v preklade znamená, že celá oslavovaná smernica zabezpečuje minimálnu účinnosť pravidiel EÚ. Tá spočíva v minimálnej norme, ktorá je spoločná pre všetky členské štáty a ktorá by zaviedla ochranu v tých členských štátoch, ktoré momentálne nemajú pravidlá ochrany proti "nekalým praktikám"

Skutočný dôvod, pre ktorý smernica vznikla, je popísaný takto:

 • V článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že spoločná poľnohospodárska politika má zabezpečiť primeranú životnú úroveň poľnohospodárov, ako aj zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva, stabilizovať trhy, zabezpečiť riadne zásobovanie a zabezpečiť dodávky spotrebiteľom za primerané ceny, pričom podľa článku 40, spoločná organizáciu trhu vylučuje diskrimináciu.
 • Podrobná harmonizácia pravidiel o "nekalých praktikách" v potravinovom dodávateľskom reťazci EÚ sa na základe dostupných dôkazov nezdá opodstatnená.
 • Niektoré členské štáty nemajú žiadne osobitné pravidlá, ktoré by chránili proti "nekalým parktikám".
 • Iné zase neriešia dôležité aspekty ich účinného presadzovania.
 • Rozdielne regulačné prístupy členských štátov majú za následok nerovnaké podmienky hospodárskej súťaže pre subjekty.

Ak by totiž ministerka Matečná skutočne prečítala text smernice a konečne by pochopila právny základ na jej vydanie, mala by ju roztrhať a zahodiť, nie oslavovať. Veľmi negatívne totiž popisuje všetky aktivity nášho zákonodarcu v oblasti agro sektoru. Vo svojej textácii totiž jasne konštatuje, že harmonizácia pravidiel sa, na základe "dostupných dôkazov", nezdá opodstatnená. Kto predkladal "dokazy"? No presne ministerka Matečná. Takže všetky argumenty, ktoré 2 roky bubnuje do sveta, komisia vyhodnotila ako neopodstatnené.

Zároveň veľmi kriticky odkazuje na článok 40 Zmluvy o fungovaní EÚ, kde sa zakazuje akákoľvek diskriminácia. Presne tento článok bol dôvod na zrušenie mimoriadnej dane z potravín. Tiež z dielne ministerky Matečnej a zároveň konštatuje, že rozdielne regulácie členských štátov sú jasný dôvod nerovnakým podmienkam hospodárskej súťaže. Čiže koho, v skutočnosti, znevýhodňuje národne cítiaca ministerka? No presne toho slovenského výrobcu a predajcu, oproti tým zahraničným, ktorých sa naša, nepremyslená, regulácia netýka.

Tiež tu komisia jasne deklaruje, že pri rozhodovaní o tom, či sa jednotlivá obchodná praktika považuje za nekalú, je dôležité dbať o to, aby sa náhodou neobmedzilo používanie spravodlivých dohôd vytvárajúcich efektívnosť, na ktorých sa strany dohodli. Preto je dôležité rozlišovať medzi praktikami, ktoré sa stanovujú v jasných a jednoznačných podmienkach v dohodách o dodávkach medzi zmluvnými stranami, a praktikami, ktoré sa vyskytnú po začatí transakcie bez vopred dohodnutých a jednoznačných podmienok, aby len jednostranné a retroaktívne zmeny príslušných podmienok dohody o dodávkach boli zakázané.

A týmto padá celá argumentácia ministerky Matečnej. Všetky jej legislatívne "biče" na reťazce sa stávajú bezcenné a bezzubé. Naopak, táto smernica jednoznačne určuje právnu úvahu EK o tom, čo je a čo nie je nekalá praktika. Národná rada SR schválila začiatkom februára Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý bude následne revidovaný aby zohľadnil odkaz na EÚ smernicu.

Prijatím tejto smernice vznikne totiž prvý právny predpis v tejto oblasti, ktorý iniciovala rada ministrov, na čele s našou ministerkou Matečnou. Tento právny predpis je síce právne s najnižšou váhou, ale o to dôležitejšia je jeho textácia, hlavne v oblasti dôvodovej správy. Definuje totiž úvahu zákonodarcu a tá bude slúžiť ako podklad pre rozhodovanie EÚ súdneho dvora v prípade žalôb.

Tu, priatelia, v priamom prenose vidíte, ako sa do praxe dostalo známe slovenské porekadlo o tom, ako dopadne ten, čo kope druhému jamu.

Ministerka Matečná vsadila na "odbornosť" a presne tak aj dopadne. Jej "Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami" totiž predstavuje priamy rozpor. Nie len so základným právom Únie, ale bude predstavovať aj ukážkový príklad toho, ako sa dá doviesť "ochrana" slabšieho do absolútnej štátnej šikany a ako sa potichu zakáže aj právo na spravodlivý proces. A presne právna úvaha v smernici naznačuje, že EK a neskôr ESD bude musieť všetky tieto "výpalnícke" aktivity SNS a ministerky Matečnej zrušiť. Komisia sa totiž bude veľmi čudovať ak sa dozvie, že sa na Slovensku zakazuje kontrola dodávateľov, že sa prikazuje pre "našich" splatnosť faktúry 15 dní, pre ostatných 30. Toto sa volá diskriminácia - viď jej zákaz v základnom dokumente o fungovaní EÚ. Tá istá komisia odpadne, ak si prečíta text zákona z dielne SNS a pochopí, že pokuty treba platiť štátu ešte pred tým, ako sa stanú právoplatné.

Potom ostáva skutočne otvorená otázka, koho by mala EK chrániť a pred kým. A zatiaľ to vyzerá, že ochranu potrebuje zdravý rozum a právo, pred absolútnou aroganciou moci a hlúposťou.

A len pre ilustráciu, smernica identifikovala tieto "nekalé praktiky, nič viac :

 • nákupca zaplatí dodávateľovi za potravinové výrobky rýchlo podliehajúce skaze neskôr než 30 kalendárnych dní po doručení faktúry dodávateľa alebo neskôr než 30 kalendárnych dní odo dňa dodania potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze podľa toho, čo nastane neskôr.
 • nákupca zruší objednávku potravinových výrobkov rýchlo podliehajúcich skaze v takom krátkom časovom predstihu, že sa od dodávateľa nemôže logicky očakávať, že nájde alternatívu, ako tieto výrobky uviesť na trh
 • nákupca jednostranne a so spätnou platnosťou zmení podmienky dohody o dodávkach, pokiaľ ide o frekvenciu, čas alebo objem dodávok, normy kvality či ceny potravinových výrobkov
 • dodávateľ platí za plytvanie potravinovými výrobkami, ku ktorému dochádza v priestoroch nákupcu a ktoré nie je spôsobené nedbalosťou alebo chybou dodávateľa
 • nákupca vracia nepredané potraviny dodávateľovi
 • nákupca účtuje dodávateľovi platbu za skladovanie, umiestnenie alebo zalistovanie potravinových výrobkov dodávateľa
 • dodávateľ platí za propagáciu potravinových výrobkov, ktoré nákupca predáva. Ak propagáciu iniciuje nákupca, musí nákupca pred propagáciou spresniť obdobie propagácie a očakávané množstvo potravinových výrobkov, ktoré treba objednať;
 • dodávateľ platí za marketing potravinových výrobkov, ktorý realizuje nákupca

A potom tých našich, národných 60 zákazov a príkazov. Niekto je skutočne amatér.

Alebo komisia EÚ, alebo SNS.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?